Gita

De sessies bij Eshan hebben mij geholpen om datgeen wat er is er te laten zijn. Niet per se te vluchten voor bepaalde emoties.. Niet te verdrinken in datgeen wat niet mooi is. Maar er liefdevol naar te kijken en te laten zijn. De sessies hebben mij geholpen om emoties niet om te kroppen maar durven uit te spreken.