2.4 BIO-ENERGETICA

Voeten in de grond maken contact met aarde

BIO-ENERGETICA

Bio-energetica heeft grote invloed gehad op de vorming van lichaamsgerichte psychotherapie. Wilhelm Reich en Alexander Lowen worden gezien als de grondlegger van lichaamsgericht therapie. Hij vond dat de conventionele psychologie tekortkwam, omdat het de lijf niet mee nam in het proces van heling en voornamelijk gericht was op het denken. Zij ontdekten dat het werken met het lichaam essentieel was bij het herstellen van emotionele en psychische klachten.

Karakterstructuren

Bio-energetica noemt een vijftal relationele basisbehoeften die noodzakelijk zijn voor onze ontwikkeling tijdens het eerste vijf jaar van ons leven. Het brengt vervolgens in kaart wat het effect is wanneer de omgeving faalt om ons te ontmoeten in deze behoeften en hoe ons lijf zich organiseert om deze tekortkomingen te overleven. Ook hebben Wilhelm Reich en Alexander Lowen bestudeerden hoe deze organisaties genaamd overlevingsmechanismen zich uiten in ons lichaamshouding, lichaamstaal en energie. Deze overlevingsmechanismen worden karakterstructuren genoemd. Bio-energetica is een lichaamsgerichte therapie model ontworpen om bewustwording te krijgen op de karakterstructuren en daarmee de mogelijkheid creëren om te transformeren. Door de lagen van de overleving mechanismen te doorvoelen kunnen we van “overleven” bewegen richting “leven!”. Bio-Energetica onderscheid de volgende karakterstructuren.

Connectie

Ongelukken en disruptieve hechting in de prille stadia van het leven hebben grote impact op het zenuwstelsel. Het fragiele zenuwstelsel raakt hierdoor in geheel ontregeld en hoge energie ladingen kunnen hierdoor niet gereguleerd worden. Er blijft een gevoel van aanhoudend dreiging in het lijf. Om dit te overleven, gebruiken mensen met de connectie ‘overlevingsstijl’ dissociatie. Ze verbreken het contact met hun lijf en/of emotie en ook hun omgeving. Hun toevlucht is richting het denken en hogere energie.

Afstemming

In de eerste 2 jaar wordt het fragile brein en het zenuwstelsel van de baby, die in hoge snelheid wordt ontwikkeld, sterk gevormd door het contact met de moeder. De baby is geheel afhankelijk van de moeder/verzorger in deze fase. Door borstvoeding, afgestemde blik, huidcontact, aanraking en veilig omhelzing krijgt de baby de benodigde voeding en regulatie die het nodig heeft. Wanneer dit afgestemde contact ontbreekt, dissocieert de baby van zijn behoeften om verdere disorganisatie te voorkomen.

Vertrouwen

De afhankelijkheid, die basis is aan kind zijn, en de behoefte aan hechting, is bij deze karakterstructuur aangevallen, gemanipuleerd en tegen hem gebruikt. Hij is beloond voor voldoen aan de behoefte van de ouders en afgestraft in nalaten hiervan. De chaotische, narcistische of afhankelijke ouder gebruikt het kind voor het opkrikken van eigen wankel gevoel van het zelf. Hierdoor associeert deze karakterstructuur afhankelijkheid met gebruikt worden. En leert hij te doen “alsof” en houd zich "sterk" omdat hij doet wat van hem verlangd wordt.

Autonomie

Tussen achttien maanden en twee jaar, gaan kinderen door een fase van onafhankelijk en autonoom worden. Ze zeggen dan vaak “Nee” en “Ik wil ook”. In deze fase is er een spanning tussen de grenzen die de ouders leggen en eigen integriteit. Als de ouders hun wil doordrukken waarbij het kind niet de ruimte krijgt om integer te blijven naar zichzelf om langzaam autonomer te worden, ontstaat deze overlevingsstijl. De ouders doen dit bijvoorbeeld door hun liefde terug te trekken bij een “nee”. En gebruiken hierbij soms schaamte en verwijten. Het kind leert oppervlakkig ja te zeggen, terwijl het van binnen nee voelt. Dit om schaamte te voorkomen en eigen integriteit te behouden.

Liefde-seksualiteit

Rond het vierde tot het zesde levensjaar komen kinderen in contact met hun levendigheid in de vorm van sensualiteit en seksualiteit. In de puberteit krijgt deze sensualiteit ook seksuele uitingen. Het is in deze perioden dat het kind een verwarde verhouding leert te ontwikkelen tot deze energie. De relatie tot de zorgdrager(s) is de basis hiervoor. Voor een vierjarige is de beleving van liefde en seksualiteit en ervaring in het gehele lijf. Wanneer de ouders deze sensualiteit en de expressie hiervan negeren, afwijzen of beschamen en alleen de liefde willen ontmoeten, leert het kind deze twee van elkaar te scheiden. Het is ook mogelijk dat juist de sensualiteit en seksualiteit welkom is, maar het hart niet ontmoet wordt.

NARM is een therapie model die onder andere de Bio-Energetica gebruikt en verfijnt tot zeer effectieve lichaamsgerichte therapie. Ga voor meer informatie naar kopje NARM.