2.1 LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

Delen in ons zijn fris en vol in bloei en andere delen komen aan hun eind

LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

Steeds meer therapie- en coaching modellen betrekken het lijf erbij. Hoewel het onderzoeken van onze “problemen” op cognitieve- en spirituele niveau ontzettend waardevol is, is het onderzoek op het lichamelijk niveau essentieel voor het doorbreken van onze sterkste overlevingsmechanismen. Hoe komt dit nou en hoe werkt lichaamsgerichte therapie?

Hoe werkt lichaamsgerichte therapie precies?

Je kunt zeggen dat wij aanvankelijk spirituele wezens zijn. Bij de verwekking van een kind komt het spirituele bij het lijfelijke, pas daarna komt het cognitieve. Een baby heeft als eerste sensaties en emoties. Daarna ontwikkelt het de capaciteit om te denken en vormt ook langzaam zijn of haar identiteit. Maar voor dat deze capaciteit zich heeft gevormd, ontstaan er al patronen in het lijf. Patronen in onze oriëntatie, in onze beweging, in onze houding en emoties. Deze worden gevormd in relatie met onze ouders of zorgdragers en kunnen zowel gezond als dysfunctioneel zijn op lange termijn.
Als bijvoorbeeld een moeder het moeilijk vindt om het gehuil van een baby te dragen en te ontmoeten, kan zij snel het kind afleiden met gekke bekken en speeltjes. Zo bouwt de baby niet de capaciteit op om te zijn met zijn of haar ongemak en te voelen waar deze over gaat. Als dit gebeurt voordat deze baby kan denken, is het heel lastig om als volwassen persoon via het denken dit patroon te doorbreken. Sterker nog, dit is niet mogelijk omdat het patroon als eerste op het emotionele laag is gevormd.

Ook als we geen baby meer zijn blijven wij emotionele patronen vormen. Bijna elk patroon heeft een lichamelijk aspect. Dat wil zeggen dat er bij een patroon, emoties en sensaties gemoeid zijn. De dingen die wij meemaken in ons leven, hebben impact op ons. Ze raken ons en vormen ons letterlijk. Ze vormen hoe wij denken over onszelf, hoe wij ons voelen in ons lijf, hoe wij contact met anderen en zelfs hoe ons lijf zich fysiek vormt. Je kunt zeggen dat we vleesgeworden geschiedenis zijn. Ons denken en voelen zijn met elkaar verweven. Een gedachten kan een gevoel triggeren en een emotie kan een herinnering laten opkomen.

In mijn lichaamsgerichte therapiesessies, werken we met deze relatie en betrekken meerdere aspecten van ons zijn. Zo werken we met lichaamshouding, ademhaling, emoties, sensaties, spiritualiteit, familiestructuur, beweging, energie, visualisatie, aanraking en meer. Plan simpel en kostenvrij een online intake hier.